• تلفن: (6خط)22417540-021
  • ایمیل: info[at]velenjakclinic.ir
  • مرکز تخصصی و فوق تخصصی ولنجک

شنوایی سنجی

 بخـش سنجـش شنـوایی مـرکز ولنـجک، خـدمـات تشـخیصی و تـوانبخـشی زیـر ارائه می‌شود.

  • سنجـش شنـوايـی (اديومتری و تمپانومتری)
  • مشاوره سمـعك
  • آزمـون‌هـای الكتـروفـيزيولـوژی شامـل ABR، OAE و …
  • ارزيابی‌های تعادل مانند
otorrino-1160x653