• تلفن: (6خط)22417540-021
  • ایمیل: info[at]velenjakclinic.ir
  • مرکز تخصصی و فوق تخصصی ولنجک

مغز و اعصاب

مـرکز ولنـجک دارای متـخصـصی مـغز و اعـصـاب جـهت درمـان جـراحی اخـتـلالات عـروق مغـزی مـانـند آنـوريسم مـغـزی، تـومـورهای مـغـزی و نخاع، اپی لپـسی (صرع)‌، نـوروانكولوژی در انواع بدخيمی ها، اختـلالات سـتون فقرات (نخاع)، انواع آسیـب‌ها و خـونریزی‌های مغزي متعاقب، تصـادفات و سقوط (ضربه مغزی)، مشکلات مادرزادی، مشکلات فک و صورت، نمونه‌برداری از اعصاب، انیتورینگ فعالیت عصبی حین عمل می باشد.

Bindy-Back_opt