جوش و آکنه
۱۰
اردیبهشت

راه های درمان و از بـین بردن جـوش و آکنه

آکنه یا جوش چیست : آکنه یا جوش صورت ناشی از غرور جوانی یکی از بیماری های شایع پوستی است که هم زمان با شروع سن بلوغ آغاز میشود....

ادامه مطلب